Презента КларКiGetter


 

Презента КларК Про

Предимства

От счетоводна гледна точка:

 • работа с неограничен брой аналитични нива
 • възможност за въвеждане на фактури, складови разписки, складови искания, предварителни сведения и др.
 • следене на неплатени фактури
 • авансови плащания и плащания на части
 • валутно счетоводство
 • оперативна каса
 • автоматично осчетоводяване на първичните документи
 • водене на ДДС
 • изготвяне счетоводен баланс и отчет за приходите и раходите
 • коригиране на счетовдни записвания и първични документи от предни месеци в рамките на финансовата година
 • произволни справки във всеки момент
 • възможност за обобщаване на данните от отделните клонове на една фирма

От потребителска гледна точка:

 • пълна съвместимост на данните създадени на PC-Windows и Macintosh компютри
 • защита чрез определяне на нива за достъп до информацията чрез лични пароли за всеки потребител
 • обучение и внедряване от оторизирани дилъри

[Kъм Основната Страница на Презента КларК]

[Подробно за отделните Модули]

Изтегли Презента КларК Демо!Закупи Презента КларК!
© Copyright 2001-2011 ПРЕЗЕНТА ООД. Всички права запазени.