Информация за контакти

ПРЕЗЕНТА ООД

Телефон

058 600 012

Електронна поща


Оторизирани внедрители на Презента КларК


Пловдив:
ЕТ КАРСЕН -
Красимира Христова
(032) 633280
0888 347591

Плевен:
Баланс Софтуер ЕООД (064) 682164
0899 770663


© Copyright 2001-2017 ПРЕЗЕНТА ООД. Всички права запазени.