ПродуктиПоръчкиПомощ

Презента КларК

Една идея напред в счетоводството

 
 

Презента КларК Про

Комплект 1 (без модул СУПТО)

 • Счетоводство
 • Склад (за обекти без ФУ)
 • Разплащания Банки
 • Каса
793.00 лв.
 
 

Презента КларК Про

Комплект 2 (без модул СУПТО)

 • Счетоводство
 • Склад (за обекти без ФУ)
 • Разплащания Банки
 • Каса
 • Валутни операции
985.00 лв.
 
 

Презента КларК Лайт

 • Счетоводство
 • Склад (за обекти без ФУ, до два склада)
330.00 лв.
 
 

Презента Склад Лайт

 • Склад (за обекти без ФУ, до два склада)
210.00 лв.
 
 

Презента КларК Модули


 
КЛАРК СКЛАД – СУПТО (по Наредба Н-18) 635.00 лв.
 
Счетоводство 440.00 лв.
 
Склад (за обекти без ФУ) 440.00 лв.
 
Разплащания Банки 219.00 лв.
 
Каса 121.00 лв.
 
Валутни операции 219.00 лв.
 
Производство 440.00 лв.
 
 

Надграждане на Презента КларК


 
КларК Про 2.x (Комплект 1) до 3 (Комплект 1) 556.00 лв.
 
КларК Про 2.x (Комплект 2) до 3 (Комплект 2) 690.00 лв.
 
Склад Лайт 2.x до КларК Про 3 (Комплект 1) 730.00 лв.
 
КларК Лайт 2.x до КларК Про 3 (Комплект 1) 694.00 лв.
 
 

Общо дотук:

Желая да получа продукта по куриер

1191 лв.


 
Продуктите могат да бъдат поръчани на тел. (058) 600 012 или тук.

Забележки:
1. Посочените цени са без ДДС.
2. За клиентите, които надграждат до версия Кларк Про 3 и желаят да поръчат Кларк Склад - СУПТО:
Моля отбележете реда с комплекта, от който надграждате до версия 3, заедно с реда на Кларк Склад - СУПТО.
3. Надграждане на отделни модули от версия 2 до версия 3 е възможно, като отстъпката е 30% от цената на модула. Моля свържете се с нас за индивидуална оферта.
4. Модул Кларк Склад - СУПТО е регистриран по Наредба Н-18, и предоставя всички функционалности на съществуващия модул Склад (за обекти без фискално устройство ФУ) + изискваните по Наредба Н-18 функционалности и допълнения (като управление на касов апарат, допълнителни фунционалности за обслужване на кас.плащания, допълнителни адм.функции и т.н.). Поддържат се касови апарати на Тремол (нужен е кабел за връзка с компютър). При активиране на модул Кларк Склад - СУПТО, съществуващия модул Склад се деактивира и модула СУПТО го заменя напълно.
5. Лиценз версиите за повече от едно работни места се предлагат на 50% от цената на основния модул или комплект.